October 31, 2011

न होती शाख तो ये चांदनी वीरान सी होती...

No comments: